Waar we vandaan komen

Een ideële achtergrond

Stichting Albron is ontstaan door een fusie van de Stichting Albron Capelle en de Stichting Albron Utrecht. Deze stichtingen kennen hun oorsprong in de historie van de twee rechtsvoorgangers van het huidige Albron: BRN uit Rotterdam en Service One Catering uit Utrecht. Beide organisaties zijn eind 19e begin 20e eeuw vanuit een ideële achtergrond begonnen met het opzetten en runnen van koffiehuizen. Voorkomen van alcoholmisbruik was toen de belangrijkste drijfveer.
Hoewel tegenwoordig dergelijke doelstellingen geen onderdeel meer uitmaken van de statuten, blijven aandacht en inzet voor de gezondheid en het welzijn van mensen binnen en buiten Albron belangrijke waarden binnen het huidige bedrijf. Albron BV heeft een winstoogmerk, overigens zonder een dividendhistorie te kennen. De winsten worden dus niet aan derden uitgekeerd, maar geïnvesteerd in innovaties die invulling geven aan het streven naar continuïteit.

Verslaglegging

De directie van Albron B.V. wordt gevormd door twee statutaire directeuren:
  • Jan Willem Hilbron - Algemeen directeur
  • Francis Meijnen – Financieel directeur
Daarnaast is er een vierhoofdige raad van commissarissen, die minimaal vier keer per jaar formeel vergadert met de statutaire directie.
Sinds 2012 rapporteren we volgens de internationale richtlijnen voor MVO-verslaglegging van het Global Reporting Initiative (GRI) in ons duurzaamheidsverslag. Albron heeft er voor gekozen om te rapporteren volgens de kernachtige (Core)-optie van GRI.